CV
Yggdrasil

Yggdrasill.dk

Copyright © All Rights Reserved - yggdrasill.dk 2013

Erhvervserfaring:

 

Assistent - Højvangskolen, Svenstrup (2014)

- Ajourføring af stamdata i KMD Elev og KMD Matrix

- Oprettelse af nye elevjournaler og oprulning af elever til næste skoleår

- Telefonpasning og udarbejdelse af inofrmationsfoldere

- Ansvarlig for udlevering af skolemælk

- Opstart af computere til bogudlån og hjælp på biblioteket

- Ad hoc opgaver og servicering af lærere, elever og forældre

 

Effektiviserings- og ledelseskonsulent - Lykkevang plejeboliger, Svenstrup (2012)

- Arkivering og dokumenthåndtering

- Aktivitetsforbedringer for beboerne

- Arbejdsmiljøforbedringer

 

Lørdagsafløser og tilkaldevikar - Post Danmark, Svenstrup Omdeling (2008 - 2012)

- Håndtering af værdipost og anbefalede breve

- Sortering, pakning, udbringning og efterbehandling af post

- Oplæring af nye medarbejdere

 

Piccoline og kvalitetsmedhjælper - Gabriel A/S, Aalborg (2005-2006)

- Kundetilfredshedsanalyser

- Kvalitetsanalyser og -rapporter

- Ansvar for virksomhedens post

- Sortering og arkivering

- Bestilling af kontorartikler

- Ansvar for opdækning til møder

- Ærinder på tolden og i banken

 

Rengøringsmedhjælper - Rengøringsordningen i Skalborg (2004 - 2005)

- Rengøring hos private og virksomheder

- Hovedrengøring hos private

 

Afposter - Post Danmark, Vrå Omdeling (2001 - 2003)

- Postkassetømning

- Sortering og afsendelse af post og værdi

- Hentning af post hos virksomheder

 

Landbrugsmedarbejder - Katrine Nielsen, Rakkeby (2000)

Landbrugsmedarbejder - Poul Thomsen, Nibe (1999)

- Malkning og fodring af begge gårdes besætninger

- Fodring og pasning af hestene på gården i Rakkeby

- Markarbejde på markerne tilknyttet gården i Nibe

- Ad. hoc. opgaver i staldene på begge gårde

 

Postpige - Løkken-Vrå kommunekontor, Vrå (1997 - 1999)

- Frankering af kommunens udgående post

 

Uddannelse:

 

Cand.merc. organisation og strategi - Aalborg Universitet (2009 - 2011)

- Projektledelse og -styring

- Forandrings- og kriseledelse

- Stressforebyggelse og -håndtering

- Medarbejdermotivering og -udvikling

- Kulturens betydning for virksomheder og medarbejdere

 

Bachelor i Erhvervsøkonomi - Aalborg Universitet (2006 - 2009)

- Samfunds- og virksomhedsøkonomi

herunder regnskabsanalyse, finansiering og økonomistyring

- Metodisk operationalisering

- Virksomheden set som helhed

herunder organisationsforståelse, brancheanalyse samt markedsføring og erhvervsjura

 

1-årig HHX for studenter - Aalborg Handelsskole (2003 - 2004)

- Erhvervsøkonomi på A-niveau

- Erhvervsengelsk på A-niveau

 

Matematisk linje - Brønderslev Gymnasium (2000 - 2003)

- Matematik på A-niveau

- Biologi på A-niveau, stor skriftlig opgave om leukæmi

- Datalogi på C-niveau

 

Modul 1a - Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk (1999) Stoppede pga. ændring i uddannelse.

- Landbrugsøkonomi

- Plantelære

- Landbrugsteknik

- Kvæg- og svineavl

- Førstehjælp

 

Supplerende kurser:

 

Årsregnskab (2014)

- Debitor, kreditor- og lagerstyring

- Årsafslutning af bogholderiet

- Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutning

- Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet

- Opstilling og analyse af årsregnskabet

 

Salgstræning B2B - salgsteknikker og kundeværktøjer (2013)

- Administration i salg

- Telefonisk salg i et kundekontaktcenter

- Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen

- Salgsledelse

- Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet

- Præsentationsteknik i administrative funktioner

 

Løn- og personaleadministration (2012)

- Personalejura i lovgivningen

- Anvendelse af funktionær- og ferieloven

- Overenskomster m.m. i lønberegningen

- Lønberegning og -rapportering

- Udarbejdelse og afstemning af lønsedler

- Formidling af information om personalejura

- Administration af MUS

Rengøringsprojektet ved Aalborg kommune (2004)

- Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold

- Kommunikation og personlig kompetence

- Arbejdsteknik

- Aalborg Kommunes struktur

- Moral og etik i arbejdet

- Fysisk/psykisk aldring

- Førstehjælp

 

Brandbekæmpelse i stalde (1993, 1995 & 1997)

- Instruktion i hvordan man bekæmper brande i hestestalde

- Instruktion i de forskellige værktøjer til brandbekæmpelse

- Instruktion i hvordan man får hestene ud af stalden og væk fra de brændende bygninger

 

Frivilligt arbejde:

 

Aktive Akademikere (2014)

- Netværk for ledige akademikere

- Koordinering og planlægning af netværksmøder

 

PlusBolig (2002 - nu)

- Medlem af den lokale afdeling i boligselskabet

 

Vrå Rideklub (1992 - 1999)

- Medhjælper ved stævnerne i klubben

- Opsadling af hestene til både dressur- og springundervisning

- Fodring og pasning af de opstaldede heste